Τρίτη 18 Ιουνίου 2013

Moneyval και Deloitte: Κενά στον εντοπισμό παράνομων συναλλαγών στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου


Οι διεθνείς οίκοι Moneyval και Deloitte διαπιστώνουν στις εκθέσεις τους, που συντάχτηκαν με απόφαση... της Ευρωομάδας (Eurogroup), ότι στην Κύπρο το επίπεδο νομοθεσίας καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος είναι αυστηρότερο από άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ, αλλά υπάρχουν κενά την εφαρμογή.

Οι εκθέσεις δόθηκαν στην δημοσιότητα από το κυπριακό υπουργείο Οικονομικών. Οι τράπεζες που ελέγχθησαν από την Deloitte έχουν υιοθετήσει γενικά τις διαδικασίες, προκειμένου να καθοριστεί αν ένας πελάτης είναι ένα πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο και / ή εμπλέκεται σε δωροδοκία, ή άλλες μορφές οικονομικού εγκλήματος. Οι έλεγχοι, όμως δεν ήταν γενικά σταθεροί. Ως εκ τούτου, σημειώνεται, υπάρχει κίνδυνος μη έγκαιρου εντοπισμού παράνομων δραστηριοτήτων και στη διαχείριση μια αλλαγής στην κατάσταση ενός πελάτη.

Ο ίδιος ελεγκτικός οίκος σημειώνει ότι σε έρευνα 100 δανειοληπτών και καταθετών, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για νομικά πρόσωπα που έχουν ως έδρα την Κύπρο, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η χώρα καταγωγής είναι εκτός Κύπρου. Οι αλλοδαποί πελάτες και δικαιούχοι τείνουν να είναι από τη Ρωσία, την Ελλάδα, την Ουκρανία, και τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, μεταξύ άλλων χωρών.

Ανάμεσα στα κενά που εντόπισε ο έλεγχος της Moneyval είναι:

-Μερικές από τις τράπεζες που ελέγχθησαν διατηρούν ως πελάτες σημαντικό αριθμό πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (ΠΕΠ). Τα μέτρα που εφαρμόζονται για τα ΠΕΠ δεν είναι ακόμη πλήρως αποτελεσματικά σε ορισμένες από τις τράπεζες, όσον αφορά τον προσδιορισμό της πηγής του πλούτου, τον εντοπισμό των μελών της οικογένειας και των στενών συνεργατών των εν λόγω ατόμων και τον εντοπισμό ενός πελάτη που στη συνέχεια γίνεται ή έχει βρεθεί να είναι ένα ΠΕΠ.

Σημαντικός αριθμός προειδοποιήσεων (alert) δημιουργούνται από τα αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης, με τους λογαριασμούς υψηλού κίνδυνου να φαίνεται ότι είναι δυσανάλογοι σε σχέση με τον αριθμό του προσωπικού που διαχειρίζεται τις προειδοποιήσεις. Κατά συνέπεια, υπάρχει κίνδυνος να δοθεί ανεπαρκής προσοχή σε αυτές τις προειδοποιήσεις πριν από την εκκαθάριση της συναλλαγής.

- Παρά το γεγονός ότι ορισμένα φορολογικά αδικήματα (συμπεριλαμβανομένης της φοροδιαφυγής) είναι πλέον αδικήματα για ξέπλυμα χρήματος, πολλές τράπεζες είτε αγνοούν, είτε είναι ασαφείς σχετικά με τις επιπτώσεις αυτών των αλλαγών στη νομοθεσία.
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...