Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

Κύπρος: Μπορεί να πετύχαμε πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά «βυθίστηκαμε» στην ύφεση

Η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών αποδίδεται κυρίως σε μεγάλη αύξηση των μη φορολογικών εσόδων


Στο 0,5% του ΑΕΠ μειώθηκε το δημοσιονομικό έλλειμμα της Κύπρου στους πρώτους πέντε μήνες του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα-Παρασκευή το Υπουργείο Οικονομικών στη Λευκωσία.

Το έλλειμμα περιορίστηκε στα 80.73 εκατομμύρια, σε σύγκριση με 357,9, ήτοι 2,0% ως ποσοστό του ΑΕΠ, την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καταγράφοντας μείωση που πλησιάζει τα 280 εκατ.
Μέχρι τα τέλη Μαΐου οι λογαριασμοί της Κεντρικής Κυβέρνησης παρουσίαζαν πρωτογενές πλεόνασμα 112,99 εκατ.

Η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών αποδίδεται κυρίως σε μεγάλη αύξηση των μη φορολογικών εσόδων (67,33%), που ανήλθαν στα 479,159 εκατ., καθώς και στη μείωση των δημοσίων δαπανών, σε ποσοστό 8,60%. Ωστόσο, σημαντική μείωση παρουσιάζουν τα φορολογικά έσοδα, λόγω της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης της οικονομίας.

Τα έσοδα για την περίοδο Ιανουαρίου Μαΐου ανήλθαν σε 2,51 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση 1,29% σε σύγκριση με 2,46 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012, που αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των μη φορολογικών εσόδων. Μείωση 6,72% παρουσίασαν τα φορολογικά έσοδα, τα οποία ανήλθαν σε 2,03 δισ. σε σύγκριση με 2,17 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Ειδικότερα, οι άμεσοι φόροι μειώθηκαν κατά 2,86% στα 725,6 εκατ. σε σύγκριση με 746,7 εκατ. Μεγάλη μείωση της τάξης του 22,33%, παρουσιάζουν τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος, τα οποία υποχώρησαν στα 328,9 εκατ. σε σύγκριση με 423,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Αντίθετα, αύξηση 22,62% παρουσίασαν τα έσοδα από άλλους άμεσους φόρους, τα οποία ανήλθαν σε 396,7 σε σύγκριση με 323,5 τους πρώτους πέντε μήνες του 2012. Τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους παρουσιάζουν μείωση 7,73%, αφού υποχώρησαν στα 909,7 εκατ. σε σύγκριση με 985,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου το 2012.

Μεγάλη μείωση της τάξης του 66,32% παρουσίασαν και τα έσοδα από εισαγωγικούς δασμούς, τα οποία περιορίστηκαν στα 7,95 εκατ. σε σύγκριση με 23,60 εκ., αντανακλώντας τις μειωμένες εισαγωγές  λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης. Τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης υποχώρησαν κατά 5,68% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και περιορίστηκαν σε 237,7 εκ. από 252 εκ.

Μείωση της τάξης του 1,30% παρουσίασαν και τα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία υποχώρησαν στα 541,6 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με 548,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Μειωμένες κατά 10,99% ήταν και οι συνεισφορές ταμείων κοινωνικών ασφαλίσεων, οι οποίες ανήλθαν σε 393,8 εκατ. σε σύγκριση με 441.6 την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου του 2012. Τέλος, οι χορηγίες περιορίστηκαν στα 13,7 εκατ. σε σύγκριση με 28,17 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μειωμένες κατά 8,6% παρουσιάζονται και οι δημόσιες δαπάνες τους πρώτους μήνες του 2013, οι οποίες ανήλθαν σε 2,60 δισ. σε σύγκριση με 2,84 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ενώ μείωση 6,51% κατέγραψαν το πρώτο πεντάμηνο του έτους και οι τρέχουσες δαπάνες, οποίες ανήλθαν σε 2,55 δισ. σε σχέση με 2,73 δισ. την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου το 2012.

Οι δαπάνες για μισθούς και ημερομίσθια μειώθηκαν κατά 6,7% περιοριζόμενα σε 694,4 εκ. σε σύγκριση με 744,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Σοβαρή μείωση της τάξης του 22,5% παρουσίασαν οι δαπάνες για τόκους, που υποχώρησαν στα 193,7 εκατ. σε σχέση με 250 την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Αύξηση, σε ποσοστό 6,77% παρουσίασαν οι πληρωμές ταμείων και κοινωνικών ασφαλίσεων, οι οποίες την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου ανήλθαν σε 570 εκατ. σε σχέση με 533,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012, όπως αυξημένες κατά 13,9% ήταν οι δαπάνες για συντάξεις και φιλοδωρήματα, οι οποίες ανήλθαν σε 252 εκατ.

Μείωση 16% παρουσίασαν τους πρώτους πέντε μήνες του έτους και οι άλλες τρέχουσες μεταβιβάσεις, οι οποίες περιορίστηκαν σε 590,98 εκατ. σε σχέση με 703,4 την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...