Σάββατο 22 Ιουνίου 2013

Αίρονται ορισμένα ακόμη περιοριστικά μέτρα στις κυπριακές τράπεζες


Τρία νέα μέτρα χαλάρωσης περιλαμβάνονται στο 16ο διάταγμα, που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών, σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα στις τραπεζικές συναλλαγές.
Επιτρέπεται ο τερματισμός κατάθεσης προθεσμίας πριν από την καθορισμένη ημερομηνία λήξης, στην περίπτωση αγοράς περιουσίας εντός της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι η πληρωμή καταβάλλεται απευθείας σε λογαριασμό του πωλητή, εντός του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος και νοουμένου ότι το δάνειο παραχωρήθηκε πριν από την 27η Μαρτίου 2013.

Επίσης, επιτρέπεται σε τουρκοκύπριους, που εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές να μεταφέρουν στις κατεχόμενες περιοχές το μισθό τους, ο οποίος υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ποσό των 300 ευρώ ημερησίως, με προϋπόθεση την παρουσίαση δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν ότι τα χρήματα προέρχονται από πληρωμή του μισθού τους.

Για τις συναλλαγές εκτός της Δημοκρατίας, που αφορούν επαγγελματική δραστηριότητα για ποσά πέραν του ενός εκατομμυρίου ευρώ, μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις προς την αρμόδια Επιτροπή και από ιδρύματα πληρωμών, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...