Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Η Τουρκοκυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου υπαναχωρεί από τη συμφωνία για ενοποίηση με την Κυπριακή

Δυσαρεστημένος εμφανίζεται ο πρόεδρος της Τουρκοκυπριακής Ομοσπονδίας κάνοντας λόγο για την ανάγκη βελτίωσης του εγγράφου που υπεγράφη στη Ζυρίχη.


Πριν στεγνώσει το μελάνι της κατ΄ αρχήν συμφωνίας για ενοποίηση του κυπριακού ποδοσφαίρου που υπογράφηκε χθες στην Ζυρίχη μεταξύ της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) και της αντίστοιχης Τουρκοκυπριακής η δεύτερη φαίνεται να την τορπιλίζει.
Ο πρόεδρος της Τουρκοκυπριακής Ομοσπονδίας, Χασάν Σέρτογλου, δήλωσε, σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό Τύπο, ότι δεν είναι ικανοποιημένος. Ανέφερε πως θα παρουσιάσει το σχετικό έγγραφο στα ποδοσφαιρικά σωματεία, όπως υποσχέθηκε από πριν. Πρόσθεσε πως οι προσπάθειες για βελτίωση του εγγράφου και συμπλήρωσης σημείων που λείπουν απ' αυτό θα συνεχιστούν.

Σημείωσε πως στο έγγραφο αυτό γίνεται αναφορά σε επτά παραμέτρους. Ο κ. Σέρτογλου σημείωσε πως πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στις παραμέτρους 1 και 4 που είναι σημαντικές για το τουρκοκυπριακό ποδόσφαιρο και είπε πως ανέφεραν στον πρόεδρο της FIFA πως χρειάζεται να γίνουν αλλαγές πάνω σε αυτές τις αρχές. «Το καθήκον μας είναι να κάνουμε την αναγκαία εργασία πάνω σε αυτές τις παραμέτρους και μετά να πάμε στην ολομέλεια» της Ομοσπονδίας, ανέφερε.

Η συμφωνία προνοεί ότι η Τουρκοκυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, θα υποβάλει αίτηση ένταξης στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Η διευθέτηση αφορά μόνο θέματα που άπτονται του ποδοσφαίρου. Δεν αποτελεί προηγούμενο για το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου και είναι προσωρινή, μέχρις ότου επιτευχθεί η λύση του Κυπριακού προβλήματος.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ FIFA, UEFA, ΚΟΠ και Τουρκοκυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για προσωρινή διευθέτηση του ποδοσφαίρου στην Κύπρο.

Το αυθεντικό κείμενο είναι στην Αγγλική Γλώσσα.

Βασική αρχή, η οποία τονίζεται ξεκάθαρα στη διευθέτηση που έχει υπογραφεί, είναι πως η ΚΟΠ, ως μέλος της ΟΥΕΦΑ και της ΦΙΦΑ, είναι η Υπεύθυνη Αρχή για την οργάνωση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του ποδοσφαίρου στην Κύπρο. Προστίθεται επίσης πως η ΚΟΠ, είναι το Όργανο, το οποίο είναι υπεύθυνο για διεθνείς ποδοσφαιρικές δραστηριότητες στην Κύπρο.

Οι αρχές οι οποίες διέπουν τη διευθέτηση είναι οι ακόλουθες:

-Η ενοποίηση και η διευκόλυνση της προόδου του ποδοσφαίρου στην Κύπρο θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και την καλή θέληση.

-Η διευθέτηση καλύπτεται από τη δέσμευση για πλήρη σεβασμό στους κανονισμούς και τα καταστατικά της ΦΙΦΑ και της ΟΥΕΦΑ καθώς και στις διεθνείς αρχές του αθλητισμού.

-Η διευθέτηση αφορά μόνο θέματα που άπτονται του ποδοσφαίρου. Δεν αποτελεί προηγούμενο για το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου και είναι προσωρινή, μέχρις ότου επιτευχθεί η λύση του Κυπριακού προβλήματος.

Οι παράμετροι οι οποίες αποτελούν τη διευθέτηση που υπογράφηκε μεταξύ των δύο μερών, είναι οι ακόλουθες:

-Η Τουρκοκυπριακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα υποβάλει αίτηση για να γίνει μέλος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στους κανονισμούς και το καταστατικό της ΚΟΠ. Εννοείται ότι σε μια τέτοια περίπτωση, όλα τα Σωματεία μέλη της Τ/Κ Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, αυτόματα γίνονται έμμεσα μέλη της ΚΟΠ. Τα πιο πάνω συνάδουν πλήρως με το μοντέλο ένταξης της ΣΤΟΚ στην ΚΟΠ πριν από 2 χρόνια.

- Η ΚΟΠ θα αναγνωρίσει την ικανότητα και τις αρμοδιότητες της Τ/Κ Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ως Ομοσπονδίας μέλους της ΚΟΠ, επί των θεμάτων που αφορούν το Τ/Κ Ποδόσφαιρο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να διοργανώνει Πρωταθλήματα μεταξύ των μελών της, βάσει των διεθνών αθλητικών αρχών καθώς επίσης και των κανονισμών της ΦΙΦΑ και της ΟΥΕΦΑ και πάλι με βάση το μοντέλο ένταξης της ΣΤΟΚ. Όπως και στη συμφωνία που έγινε με το αγροτικό μας ποδόσφαιρο, η διευθέτηση προβλέπει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ θα συγκροτήσει επιτροπή η οποία θα συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις για θέματα που άπτονται του Τουρκοκυπριακού Ποδοσφαίρου. Οποιεσδήποτε αποφάσεις της επιτροπής για να εφαρμοστούν θα πρέπει να επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ όπως ισχύει για όλες τις επιτροπές ΚΟΠ.

-Δεδομένου ότι η Τ/Κ Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εγκριθεί ως μέλος της ΚΟΠ αυτή θα δικαιούται εκπροσώπησης στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ με τρόπο και όρους που θα συζητηθούν. Η ΚΟΠ θα δικαιούται να παρακολουθεί τις Γενικές Συνελεύσεις και τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Τ/Κ Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου ως παρατηρητής (όπως συμβαίνει και με την ΣΤΟΚ).

* Η ΚΟΠ και η Τ/Κ Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου συμφωνούν στη σύσταση μιας Διαρκούς Οργανωτικής Επιτροπής η οποία θα δουλέψει για την εξέλιξη αυτής της διευθέτησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ θα συγκροτήσει την Οργανωτική Επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τέσσερα άτομα που θα υποδειχθούν από την ΚΟΠ και τέσσερα άτομα από την Τουρκοκυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Μερικά θέματα που θα μπορούσαν να απασχολήσουν την εν λόγω επιτροπή για την μελλοντική εξέλιξη της διευθέτησης που έχει υπογραφεί είναι μεταξύ άλλων:

*Εκπροσώπηση των T/K στη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και άλλες επιτροπές της ΚΟΠ.

*Κανονισμοί σε σχέση με το καθεστώς των ποδοσφαιριστών, τις μετεγγραφές και το TMS (σύστημα διεθνών μετεγγραφών της ΦΙΦΑ).

-Συμμετοχή στις διοργανώσεις της ΚΟΠ

*Συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα που προσφέρονται από τη FIFA και την UEFA.

*Διεθνείς φιλικοί αγώνες Τουρκοκυπριακών Σωματείων.

*Συμμετοχή στο UEFA Regions Cup.

-*Διπλώματα προπονητικής ΟΥΕΦΑ σε Τ/Κ προπονητές.

*Θέματα διαιτησίας, Επιτροπή Διαιτησίας, Παρατηρητές Αγώνων κλπ

*Συμπερίληψη Τ/Κ σε διάφορες αποστολές της ΚΟΠ.

Οι όποιες αποφάσεις που θα ληφθούν από τη Οργανωτική Επιτροπή για τα πιο πάνω θέματα, υπόκεινται σε έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ (και όπου είναι αναγκαίο από την Γενική Συνέλευση ΚΟΠ) και από τη Γενική Συνέλευση της Τ/Κ Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Τονίζεται ότι για τα πιο πάνω θέματα που ενδεικτικά καταγράφονται στη διευθέτηση δεν υπάρχει καμία συμφωνία.

- Η διευθέτηση για το ποδόσφαιρο στην Κύπρο όπως περιγράφεται πιο πάνω, μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή είτε από την ΚΟΠ, είτε από την Τ/Κ Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η κατόπιν κοινής απόφασης των δύο. Με τον τερματισμό αυτής της συμφωνίας, η κατάσταση που θα έχει δημιουργηθεί σε σχέση με το κυπριακό ποδόσφαιρο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο θα είναι άκυρη. Τίποτα σε αυτή τη συμφωνία μπορεί να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ή έχει δημιουργήσει νομικά δικαιώματα ή αποτελεί προηγούμενο σε σχέση με τους συμμετέχοντες σε αυτή τη συμφωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...