Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

Σκληρά τα νέα κριτήρια για τα δάνεια – Αυστηρότερη η εγκύκλιος της Κ Τ Κύπρου

-Τα πάνω κάτω φέρνει στα δάνεια οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας 
-Τέθηκε από χθες σε ισχύ και αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση
-Όλα τα δάνεια, ανεξαρτήτως εξασφαλίσεων, εάν δεν εξυπηρετούνται θα θεωρούνται επισφαλή

Όπως δημοσιεύει σήμερα ο «Φιλελεύθερος» η νέα εξέλιξη βάζει πρόσθετες πιέσεις στις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών και στη χαμηλή ρευστότητα και αυξάνει τον κατάλογο των δανειοληπτών, που εισέρχονται σε επικίνδυνες περιπέτειες με την περιουσία τους. Από την άλλη όμως τερματίζει πρακτικές του παρελθόντος που συνέτειναν στα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζουν οι τράπεζες.

Πλέον για την παραχώρηση δανείου ή τραπεζικών διευκολύνσεων επίκεντρο θα είναι ο πελάτης και η δυνατότητά του να αποπληρώνει το δάνειο ή άλλες υποχρεώσεις του και όχι το ύψος της υποθήκης ή των εγγυήσεων μόνο.

Θα υπάρχει διαχωρισμός του δανειακού χαρτοφυλακίου βάσει του επιπέδου κινδύνου, δηλαδή σε εξυπηρετούμενες και μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Περαιτέρω οι ανωτέρω δύο κατηγορίες θα αναλύονται σε ρυθμισμένες και μη ρυθμισμένες χορηγήσεις.

Με τη νέα οδηγία τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καλούνται εντός τακτού χρονικού διαστήματος να ενημερώσουν την Κεντρική Τράπεζα για τους τριάντα μεγαλύτερους πελάτες τους, βάσει χρεωστικών υπολοίπων, είτε αυτοί έχουν εξυπηρετούμενες, είτε μη εξυπηρετούμενες, είτε ρυθμισμένες χορηγήσεις. Στόχος να υπάρχει μεγαλύτερος εποπτικός έλεγχος για πελάτες μεγάλου επιπέδου.

Οι τράπεζες θα παρουσιάζουν και ανανεώνουν πίνακα με το όνομα του πελάτη, την κατηγορία, τις συνολικές του εξασφαλίσεις και τις συνολικές ειδικές προβλέψεις γι’ αυτόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...