Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Πρόστιμο 50.000 ημερησίως στην Κύπρο

Το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης εκφράζει την απογοήτευση του για την αμέλεια των κρατικών υπηρεσιών και αρμοδίων υπουργείων να προωθήσουν... την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών οδηγιών για τα θέματα διαχείρισης των στερεών οικιακών αποβλήτων, καθώς και την εγκατάσταση αποχετευτικών συστημάτων στις αγροτικές περιοχές, με αποτέλεσμα να επωμιστεί ακόμη για μια φορά ο πολίτης το κόστος καταβολής προστίμων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ενημερώσει την Κύπρο ότι έχει ενεργοποιήσει τη νομική διαδικασία για καταβολή προστίμων λόγω μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για διαχείριση των στερεών οικιακών αποβλήτων.

Επίσης έχει εκπνεύσει ο χρόνο συμμόρφωσης με την Οδηγία των Αστικών Λυμάτων, (τέλος του 2012) παρόλο που είχαν δοθεί στη Κύπρο δέκα χρόνια για συμμόρφωση, με αποτέλεσμα να αναμένουμε και την ενεργοποίηση της νομικής διαδικασίας και για την οδηγία αυτή.

Κρίνοντας και από την Ελληνική εμπειρία τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι της τάξης των 50 000 ευρώ ημερησίως μέχρι συμμόρφωσης με αναδρομική ισχύ.

Λαμβανομένων υπόψη των ετών που απαιτούνται να εγκατασταθούν οι υποδομές και για τις δυο οδηγίες, τα ποσά που θα αναγκαστεί να καταβάλει ο Κύπριος πολίτης για τα πρόστιμα και μόνον, θα είναι αρκετά εκατομμύρια.

Πέραν των προστίμων, η Κύπρος έχει χάσει και πέραν των εκατόν εκατομμυρίων από τα Ταμεία Συνοχής, που θα έπαιρνε για εναρμόνιση για τις δυο οδηγίες.

Βέβαια δεν ξέρουμε και πόσα άλλα εκατομμύρια έχουν χαθεί από την μη υλοποίηση και άλλων έργων.

Όσο αφορά την διαχείριση στερών οικιακών αποβλήτων, το υπουργείο Εσωτερικών είχε προχωρήσει στη σπασμωδική υλοποίηση ενός μη επικαιροποιημένου σχεδιασμού που βασίζεται σε λάθος δεδομένα και προβλέψεις, που δεν λαμβάνει υπόψη τις νέες ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και πολιτικές, καθώς και την έλευση του φυσικού αερίου, και χωρίς τη διεξαγωγή τεχνοοικονομικής μελέτης που να λαμβάνει υπόψη όλα τα δεδομένα.

Το αποτέλεσμα θα είναι να οδηγηθεί η Κύπρος σε νέες οικονομικές περιπέτειες και σε σχεδιασμούς μη βιώσιμους, εφόσον μιλάμε για επενδύσεις πέραν των 400 εκατομμυρίων ευρώ, με ψηλά κόστη λειτουργίας και συντήρησης και δυσβάστακτα τέλη για τους πολίτες.
Όσον αφορά την εγκατάσταση αποχετευτικών συστημάτων στις αγροτικές περιοχές, να σημειωθεί ότι όλες οι μελέτες, κατασκευαστικά σχέδια και έγγραφα προσφορών είχαν οριστικοποιηθεί το 2005, κατόπιν εκτεταμένων διαβουλεύσεων με τις κοινοτικές αρχές και την Βουλή των Αντιπροσώπων. Και όλα αυτά λόγω παραλείψεων και λάθος χειρισμών από τους αρμοδίους φορείς.
alithia.com.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...