Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

Τράπεζα Κύπρου: Τι προβλέπει το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής - Έως τις 31 Ιουλίου οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα - Ανεπαρκές χαρακτηρίζει το σχέδιο η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου

Την καταβολή ενός εφάπαξ ποσού ως αποζημίωση που δεν θα ξεπερνά τις 150,000 ευρώ και την κατάθεση τουλάχιστον του 50% του ποσού αποζημίωσης στις δανειακές υποχρεώσεις του κάθε εργαζόμενου προνοεί το σχέδιο εθελούσιας εξόδου υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρο,υ το οποίο αποφασίστηκε από το ΔΣ της Τράπεζας σε σημερινή συνεδρίαση.

Το προσωπικό θα μπορεί από τις 8 Ιουλίου μέχρι και τις 26 Ιουλίου  να αιτηθεί για το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ενώ η τελευταία ημερομηνία αποχώρησης καθορίζεται η 31η Ιουλίου.

Η Κεντρική Τράπεζα, ως Αρχή Εξυγίανσης, είχε εκφράσει τη θέση ότι δεν έχει ένσταση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα προβλέπει την καταβολή ενός εφάπαξ ποσού. Συγκεκριμένα προπονείται για κάθε 2 χρόνια υπηρεσίας, 1 μηνιαίος μισθός (μισθός Ιουνίου 2013, βασικός + ΑΤΑ) και επιπλέον 5 μηνιαίοι μισθοί (μισθός Ιουνίου 2013, βασικός + ΑΤΑ) με μέγιστο ποσό αποζημίωσης το 60% των υπολειπόμενων μισθών μέχρι την κανονική συνταξιοδότηση.

Όσον αφορά στις παροχές που δικαιούνται τα άτομα που αποχωρούν, θα παρέχεται  ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση θανάτου μέχρι το τέλος του 2014.

Το υπόλοιπο άδειας αυτών που θα επιλέξουν την εθελούσια έξοδο θα πρέπει να ληφθεί  μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης, εάν είναι δυνατό.

Σε καμία περίπτωση δε θα πληρωθεί ετήσια άδεια που να ξεπερνά μισθό (βασικός + ΑΤΑ) ενός μηνός.

Ως τελευταία ημερομηνία αποχώρησης καθορίζεται η 31η Ιουλίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει όλο το μόνιμο προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου και όλων των θυγατρικών εταιριών συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας που μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Κύπρου.

Αναφέρεται ακόμη ότι από την επόμενη Δευτέρα και κατά  τη διάρκεια του Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου θα λειτουργεί άμεση γραμμή υποστήριξης του προσωπικού στην ποία θα μπορούν να αποταθούν για οποιεσδήποτε πληροφορίες.

Πρόχειρο Σχέδιο

Η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) χαρακτηρίζει ανεπαρκές το σχέδιο και αύριο θα συνέλθει το Διοικητικό της Συμβούλιο για να μελετήσει τις εξελίξεις όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και να πάρει τις αποφάσεις του.

Σύμφωνα με την ΕΤΥΚ «για να έχει αποτέλεσμα ένα τέτοιο σχέδιο, θα έπρεπε να πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις, δηλαδή να περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις της Τράπεζας, όπως αυτές προκύπτουν από τις συμφωνίες και το νόμο και μια μικρή επιπλέον αποζημίωση, η οποία όμως στην ουσία αυτό-χρηματοδοτείται από την αυξημένη μείωση στους μισθούς των ιδίων των συναδέλφων».

Ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να γίνουν αποδεχτές εκβιαστικές συμπεριφορές, εκφοβισμοί και πιέσεις πάνω σε συναδέλφους για να αποδεχθούν το σχέδιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...