Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

H EKT αντίθετη στην προσπάθεια της Βουλής να αλλάξει τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΤΚ


Τη διαφωνία της στην πρόταση νόμου, που προωθείται στην κυπριακή Βουλή, για αλλαγή στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ), εκφράζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία αφήνει να εννοηθεί ότι... υπάρχει πιθανή παράβαση της Συνθήκης της ΕΕ σε σχέση με την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας.
Η πρόταση της Βουλής προνοεί τον διορισμό δύο εκτελεστικών συμβούλων στο ΔΣ της ΚΤΚ.


Στη γνωμάτευση της ΕΚΤ, που υπογράφει ο πρόεδρός της Μάριο Ντράγκι και δόθηκε στη δημοσιότητα από την ΚΤΚ, αναφέρεται «ως γενική παρατήρηση» ότι «οποιαδήποτε διάταξη δυνάμει της οποίας ανατίθενται τα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) καθήκοντα του διοικητή μιας εθνικής κεντρικής τράπεζας (ΕθνΚΤ) σε εκτελεστικό σύμβουλο ή απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της εν λόγω ΕθνΚΤ για τη λήψη αποφάσεων από τον διοικητή, προκαλεί προβληματισμούς σχετικά με την ικανότητα του διοικητή να ασκεί ανεξάρτητα τα σχετικά με το ΕΣΚΤ καθήκοντα που του ανατίθενται, εκτός αν οι εκτελεστικοί σύμβουλοι και τα μέλη του Συμβουλίου της ΕθνΚΤ υπόκεινται στις ίδιες νομικές απαιτήσεις και εγγυήσεις ανεξαρτησίας με αυτές στις οποίες υπόκειται ο διοικητής της ΕθνΚΤ».

«Ο διοικητής δεν πρέπει να επηρεάζεται από εκτελεστικό σύμβουλο ή από τα μέλη του Συμβουλίου κατά την ενάσκηση των σχετικών με το ΕΣΚΤ καθηκόντων, τα οποία με βάση το εθνικό δίκαιο ανατίθενται κατ' αποκλειστικότητα στον διοικητή» τονίζει ο κ. Ντράγκι.
Η ΕΚΤ θεωρεί επίσης ότι το σχέδιο νόμου «στερείται σαφήνειας, αναφορικά με τη φύση των εξουσιών των εκτελεστικών συμβούλων και την κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο Συμβούλιο και τον διοικητή».

Κατά την άποψη της ΕΚΤ, το σχέδιο νόμου θα πρέπει να είναι σαφές σε ό,τι αφορά: α) το ακριβές πεδίο εφαρμογής των εξουσιών και των καθηκόντων που ανατίθενται στους εκτελεστικούς συμβούλους, β) τα όρια των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών συμβούλων, όταν συνδράμουν τον διοικητή, ιδίως αναφορικά με το εάν οι εκτελεστικοί σύμβουλοι θα έχουν εξουσίες λήψης αποφάσεων, και γ) τη θέση των προτεινόμενων εκτελεστικών συμβούλων στις δομές εσωτερικής οργάνωσης της ΚΤΚ, π.χ. εάν το προσωπικό της ΚΤΚ θα αναφέρεται απευθείας στους εκτελεστικούς σύμβουλους.
express.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...