Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Σχεδόν ένα εκ. Ευρώ υπερωρίες στο ΡΙΚ


Έλλειμμα €4,4 εκ. παρουσίασε το 2012 το ΡΙΚ, ενώ κλήθηκε να καταβάλει για υπερωριακή απασχόληση κατά τα σαββατοκύριακα και αργίες...€856 χιλ. 

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2012 που αφορά στους ημικρατικούς οργανισμούς, τα έσοδα, περιλαμβανομένης της κρατικής χορηγίας, αυξήθηκαν στα €37,8 εκ. σε σύγκριση με €36,9 εκ. το προηγούμενο έτος. Η κρατική χορηγία του 2012 για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος ανήλθε σε €30,7 εκ. ή 81% των συνολικών εσόδων, σε σύγκριση με €30,1 εκ. ή 82% για το προηγούμενο έτος και τα έσοδα από άλλες πηγές ανήλθαν σε €7,1 εκ. (€6,8 εκ. το 2011).

Το σύνολο των εξόδων, περιλαμβανομένων και των εξόδων χρηματοδότησης, ανήλθαν σε €42,2 εκ., σε σύγκριση με €41,9 εκ. για το προηγούμενο έτος, δηλαδή σημείωσαν μικρή αύξηση €0,3 εκ. ή 0,7%. Το Ίδρυμα παρουσίασε για το 2012 έλλειμμα πριν από τη φορολογία €4,4 εκ., σε σύγκριση με έλλειμμα €5,0 εκ. κατά το 2011.

Στην έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας, διαφαίνεται και μείωση στον αριθμό του προσωπικού του Ιδρύματος. Το σύνολο των υπαλλήλων του ΡΙΚ (μόνιμο προσωπικό και συνεργάτες) μειώθηκε το 2012 στα 393 άτομα από 445 το 2011. Η μείωση του μέσου όρου κόστους εργοδότησης των μονίμων υπαλλήλων κατά €390 ή 0,5% στα €20 εκ. από €21,1 εκ. οφείλεται στην αφυπηρέτηση σημαντικού αριθμού υψηλόβαθμων υπαλλήλων.

Η δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση και επίδομα βάρδιας του μόνιμου προσωπικού και των εργατών του Ιδρύματος, καθώς και η αποζημίωση για εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και αργίες, ανήλθε σε €855.856, σε σύγκριση με €1.086.207 το 2011.

Η δαπάνη για το 2012 έχει μειωθεί κατά €230.351 ή 21,21% και οφείλεται κυρίως στην παραχώρηση ελεύθερου χρόνου έναντι υπερωριών. Σημειώνεται ότι οι υπερωρίες και τα επιδόματα βάρδιας αποτελούν ποσοστό 10,64% επί των συνολικών αποδοχών του μόνιμου προσωπικού και εργατών. Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος σημείωσε ότι η μείωση της δαπάνης οφείλεται και στην ουσιαστική προσπάθεια που καταβλήθηκε κατά το 2012 για δραστική μείωση των υπερωριών.
alithia.com.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...