Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Στην KPMG η αποτίμηση των στοιχείων της Τρ. Κύπρου


Tον ελεγκτικό οίκο KPMG Λονδίνου διόρισε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ως τον ανεξάρτητο εκτιμητή για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και του παθητικού των ισολογισμών της Τράπεζας Κύπρου και Λαϊκής Τράπεζας, δήλωσε... στο ΚΥΠΕ, η Εκπρόσωπος της ΚΤΚ, Αλίκη Στυλιανού.

"Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ως Αρχή Εξυγίανσης, διόρισε την KPMG Λονδίνου ως ανεξάρτητο εκτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των τίτλων ιδιοκτησίας, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων, δηλαδή των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των ισολογισμών της Τράπεζας Κύπρου και Λαϊκής Τράπεζας", ανέφερε η κ. Στυλιανού, προσθέτοντας πως η έκθεση αποτίμησης αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Ιουλίου 2013.

The logo of KPMG.
The logo of KPMG. (Photo credit: Wikipedia)
"Μετά την ολοκλήρωση και παράδοση της έκθεσης αποτίμησης του ανεξάρτητου εκτιμητή, η Αρχή Εξυγίανσης θα καθορίσει το ποσοστό μετατροπής σε μετοχικό κεφάλαιο από το 22,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου που είναι τώρα δεσμευμένο", ανέφερε.

"Πρόθεση της Αρχής Εξυγίανσης είναι όπως αυτό γίνει σε περίοδο 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παράδοση της έκθεσης αποτίμησης του ανεξάρτητου εκτιμητή, κατόπιν επικείμενης τροποποίησης του σχετικού Διατάγματος της ΚΤΚ", κατέληξε η κ. Στυλιανού.
alithia.com.cy
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...