Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Ζει και βασιλεύει η διαφθορά στην Κύπρο

Το 79% των Κυπρίων πιστεύουν ότι η διαφθορά είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στην Κύπρο, σύμφωνα με τα ευρήματα της  Έρευνας για το Βαρόμετρο της Διαφθοράς

Το 79% των Κυπρίων πιστεύουν ότι η διαφθορά είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στην Κύπρο, σύμφωνα με τα ευρήματα της  Έρευνας για το Βαρόμετρο της Διαφθοράς, η οποία διεξήχθη από τον Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Φεβρουάριο του 2013.

Η έρευνα διεξήχθη από τη Διεθνή Διαφάνεια Κύπρος (ΔΔΚ), μέλος της Διεθνούς Διαφάνειας(ΔΔ), η οποία συνεργάστηκε με 22 εθνικά παραρτήματα στην Δυτική Ευρώπη, με σκοπό την διεξαγωγή της ετήσιας έρευνας του Παγκόσμιου Βαρόμετρου της Διαφθοράς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τα ευρήματα της έρευνας φαίνεται ότι οι Κύπριοι αντιλαμβάνονται μια αυξανόμενη τάση σε σχέση με τη διαφθορά αφού το 71% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η διαφθορά έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία 2 χρόνια.

Εκτός από αυτό, το 79% των Κυπρίων πιστεύουν ότι η διαφθορά είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στην Κύπρο.

Επίσης, η πλειοψηφία των Κυπρίων (68%) που έλαβαν μέρος στην έρευνα πιστεύει ότι οι προσωπικές επαφές στο δημόσιο τομέα είναι πολύ σημαντικές έτσι ώστε να γίνουν τα πράγματα, ενώ η πλειοψηφία (90%) των ερωτηθέντων πιστεύει ακράδαντα ότι η διακυβέρνηση του τόπου επηρεάζεται από τα συμφέροντα μικρής μερίδας πληθυσμού.

Σημειώνεται ότι από τις 22 χώρες τις Δυτική Ευρώπη που πήραν μέρος στην έρευνα, η Κύπρος σημείωσε την υψηλότερη βαθμολογία σχετικά με την επίδραση των «μεγάλων συμφερόντων»

Σε ερώτηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στην καταπολέμηση της διαφθοράς, η συντριπτική πλειοψηφία των Κυπρίων ερωτηθέντων (83%) πιστεύει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης είναι αναποτελεσματικές. Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 22 χώρες που πήραν μέρος στην έρευνα από την Δυτική Ευρώπη, η αντίληψη ότι η κυβέρνηση είναι αναποτελεσματική στις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της διαφθοράς ήταν υψηλότερη στην Κύπρο.

Σχετικά με την έκταση της διαφθοράς σε ιδρύματα, οι Κύπριοι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι οι πιο διεφθαρμένες κατηγορίες είναι τα πολιτικά κόμματα (99%), η βουλή (95%), η αστυνομία (94%) και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (93%).

Από τις 22 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα του Παγκόσμιου Βαρόμετρου της Διαφθοράς από την Δυτική Ευρώπη, η Κύπρος κατετάγη 6η με 19% όσον αφορά στο ποσοστό καταβολής δωροδοκίας σε παροχής υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...