Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Λιγότερες μέρες στα θρανία οι μαθητές στην Κύπρο


Δύο έως πέντε εβδομάδες λιγότερες παραμένουν στα θρανία οι μαθητές μας, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των εργάσιμων εβδομάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, τα Κυπριόπουλα προσέρχονται στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης 31-34 εβδομάδες τον χρόνο, ενώ σε 23 άλλες χώρες οι εργάσιμες εβδομάδες κυμαίνονται από 33 έως και 41. Από την άλλη, οι εργάσιμες εβδομάδες των καθηγητών μας είναι πάνω από τον μέσο όρο των «27».

Οι πιο πάνω καθώς και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες περιλαμβάνονται στη «Μελέτη στοιχείων για την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες», που πραγματοποίησε το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της οργάνωσης των καθηγητών στην Ελλάδα, ΟΛΜΕ.

Έναρξη σχολικού έτους για τους μαθητές: Στις 22 από τις 27 χώρες το σχολικό έτος αρχίζει τον μήνα Σεπτέμβριο από 1η έως 15, εκτός τη Μάλτα όπου η έναρξη γίνεται στις 26 Σεπτεμβρίου και την Ιταλία όπου η έναρξη προσδιορίζεται από 12 έως 19 του μηνός. Στη Δανία η έναρξη γίνεται στις 17 Αυγούστου, στη Φινλανδία μεταξύ 9-16 Αυγούστου και στην Ιρλανδία και Σουηδία στο τέλος του ίδιου μήνα. Στη Γερμανία η έναρξη διαφέρει στα διάφορα κρατίδια.

Λήξη σχολικού έτους για τους μαθητές: Υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία ως προς τη λήξη του σχολικού έτους. Αυτό που μπορεί να προσδιοριστεί είναι ο αριθμός των εβδομάδων -με βάση την έναρξη και τη λήξη- οι οποίες κυμαίνονται από 32 έως 48, με μέσο όρο τις 42 εβδομάδες, χωρίς να υπολογίζονται οι εβδομάδες διακοπών και οι ημέρες αργιών εντός του σχολικού έτους.

Στην Κύπρο και τη Γαλλία τα μαθήματα σταματούν στις 20 Μαΐου για το Λύκειο και μέχρι τις 10 Ιουνίου για το Γυμνάσιο, ενώ έως το τέλος Ιουνίου διαρκεί η διαδικασία των εξετάσεων. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα με τη διαφορά ότι η λήξη πραγματοποιείται την ίδια ημερομηνία για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, στις 20 Μαΐου. Επίσης, στη Μάλτα αναφέρονται εξετάσεις εξαμήνου στο διάστημα 7-17 Φεβρουαρίου και ετήσιες στο διάστημα 12-27 Ιουνίου. Στη Βουλγαρία αναφέρεται λήξη στις 15 Μαΐου για τα Λύκεια και στις 10 Ιουνίου για τα Γυμνάσια, χωρίς να διευκρινίζεται εάν υπάρχουν εξετάσεις. Στη Ρουμανία αναφέρεται ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 177 ημέρες διδασκαλίας και μετά ακολουθούν εξετάσεις, στη δε Ισπανία η τελευταία τάξη του Λυκείου σταματά δύο με τρεις εβδομάδες νωρίτερα για προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια.

Έναρξη και λήξη σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς: Υπάρχουν αρκετές διαφορές από τη μια χώρα στην άλλη. Στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Φινλανδία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η έναρξη και λήξη του σχολικού έτους των εκπαιδευτικών συμπίπτουν με αυτές των μαθητών.

Στην Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία και την Ιρλανδία δεν διευκρινίζεται.

Για την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ισπανία, η διάρκεια του σχολικού χρόνου για τους διδάσκοντες είναι από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Ιουνίου. Για τη Μάλτα 16 Σεπτεμβρίου με 16 Ιουλίου, για τη Σλοβακία 25 Αυγούστου με 8 Ιουλίου, για τη Σλοβενία 25 Αυγούστου με 15 Ιουλίου και για τη Σουηδία 15 Αυγούστου με 15 Ιουνίου.

Εργάσιμες εβδομάδες για τους μαθητές: Ο μέσος όρος των καθαρών εργάσιμων εβδομάδων για τους μαθητές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι 36. Τις περισσότερες εβδομάδες έχει η Δανία (41) και ακολουθούν Τσεχία και Ιρλανδία (40). Τις λιγότερες έχει η Βουλγαρία (26-32). Η Κύπρος μαζί με τη Γαλλία εμφανίζονται με 31-34 εβδομάδες και η Ελλάδα με 31, αλλά δεν περιλαμβάνονται οι εβδομάδες των εξετάσεων.

Εργάσιμες εβδομάδες για τους εκπαιδευτικούς: Ο μέσος όρος των καθαρών εργάσιμων εβδομάδων για τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι 38,6. Στη Σλοβακία οι εκπαιδευτικοί εργάζονται 41, στη Σλοβενία 43 και 40 στη Σουηδία. Σε έξι τουλάχιστον χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου, οι καθηγητές εργάζονται 39 βδομάδες.

philenews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...