Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013

Υπό ευρωπαϊκό έλεγχο τρεις τράπεζες και ο Συνεργατισμός


Ενδεικνυόμενη λύση στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών φαίνεται να θεωρούν τη μέθοδο bail in, που εφαρμόστηκε στην Κύπρο, οι Γερμανοί και εισηγούνται την εφαρμογή της μέχρι το 2018 στις περιπτώσεις ανάγκης ανακεφαλαιοποίησης ευρωπαϊκών τραπεζών. Αυτό σε αντίθεση με άλλες χώρες που υποστηρίζουν ότι μέχρι το 2018 θα πρέπει να αναλαμβάνουν την ανακεφαλαιοποίηση οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί, σύμφωνα με την ενημέρωση της οποίας έτυχε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στο πλαίσιο της ενημερωτικής συζήτησης για τις εξελίξεις που αφορούν την τραπεζική ένωση.

Όπως αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών οι Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, Russian Commercial Bank (Cyprus) και ο Συνεργατισμός θα τεθούν υπό τον έλεγχο των ευρωπαϊκών μηχανισμών, με την επερχόμενη ένταξη τους στην εποπτεία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης από την πρώτη Νοεμβρίου 2014.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN).

Σύμφωνα με τα λεχθέντα ενώπιον της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τα ευρωπαϊκά όργανα προωθούν τη δημιουργία του ρυθμιστικού πλαισίου εξυγίανσης που θα καθορίζει την Αρχή, η οποία θα αναλαμβάνει την εξυγίανση και ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών στο μέλλον.

Αναφέρθηκε περαιτέρω, πως σύμφωνα με το προσχέδιο, προωθείται το μοντέλο που ήδη εφαρμόστηκε στην Κύπρο, να αναλαμβάνουν, δηλαδή, με σειρά προτεραιότητας οι ιδιώτες, μετά το κράτος με πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, και αν δεν επιτευχθεί ο στόχος, να αναλαμβάνουν οι μέτοχοι και κάτοχοι αξιογράφων και τέλος οι καταθέτες.

Απώτερος στόχος των διεργασιών είναι η σύσταση του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης την πρώτη Ιανουαρίου 2015.

Το χρονικό κενό που δημιουργείται από τώρα μέχρι τη δημιουργία του μηχανισμού και πρόσθετα μέχρι τη συγκέντρωση ικανοποιητικών κεφαλαίων, διαδικασία που μπορεί να πάρει μέχρι και 10 χρόνια, αποτελεί σημείο τριβής.

Τέλος, ειπώθηκε ότι η Γερμανία υποστηρίζει ότι οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών μέχρι τότε, θα πρέπει να καλύπτονται από τους πιστωτές της τράπεζας, δηλαδή με bail in όπως έγινε στην Κύπρο και στον αντίποδα οι άλλες χώρες οι οποίες υποστηρίζουν ότι μέχρι το 2018 θα πρέπει να αναλαμβάνουν οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί.

Σύμφωνα με σημείωμα που κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Κομισιόν στη Λευκωσία, Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός που συμφωνήθηκε στο τελευταίο ECOFIN θα αφορά τα κράτη της Ευρωζώνης και θα είναι ανοιχτός στα υπόλοιπα κράτη-μέλη τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Στο σημείωμα αναφέρεται ακόμα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποκτά σημαντικά καθήκοντα εποπτείας για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα τη ζώνη του ευρώ και θα εκτελεί τα καθήκοντα της μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, ο οποίος θα αποτελείται από την ΕΚΤ και τις αρμόδιες εθνικές Αρχές.

Στο σημείωμα διευκρινίζεται ότι η ΕΚΤ θα εποπτεύει απευθείας τις τράπεζες οι οποίες διαθέτουν άνω των 30 δις ή αποτελούν το 20% του εθνικού ΑΕΠ, ή έχουν ζητήσει, ή λάβει απευθείας οικονομική βοήθεια από τον EFSF, ή τον ESM.

Επισημαίνεται ακόμα ότι η εργασία των εθνικών εποπτικών αρχών θα είναι ενσωματωμένη στην Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και θα αποστέλλει οδηγίες στις εθνικές εποπτικές αρχές και οι εθνικές εποπτικές αρχές θα έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν την ΕΚΤ τις εποπτικές του αποφάσεις.

Περαιτέρω αναφέρεται ότι διασφαλίζεται ο διαχωρισμός μεταξύ των νομισματικών και των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ με τη δημιουργία κατάλληλων δομών εντός της ΕΚΤ.

Αναφορικά με τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης, σημειώνεται ότι θα συμπληρώσει τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και θα διασφαλίζει ότι η εξυγίανση μιας τράπεζας θα αντιμετωπίζεται με αποτελεσματικό τρόπο και με ελάχιστο κόστος για τους φορολογούμενους και την πραγματική οικονομία.


philenews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...